• stoma.kolibri@mail.ru
  • stomatologiya-vtomske.ru
  • (3822) 20-29-20
  • 634012, г.Томск, ул. Артёма 5/1

Терапевтический прием

Гигиенический прием

Ортопедический прием

Хирургический прием